Субстрат за изграждане на тревни площи

Специален азото обогатен компост за подобряване и подхранване на почвата при изграждане на тревни площи. Компостът осигурява необходимият въздушен капацитет, оптимално влагозадържане и идеална водопропускливост на почвата С високото си съдържание на хранителни вещества, хумус, органика и по-специално допълнително добавеният минерален азот в амониева и нитратна форма, компостът осигурява идеална среда за дружно поникване на семената и прихващане на чимовете. Микробиологичната активност на компоста спомага  за разлагането на остатъчната органиката в почвата с всички ползи от физично, химично и биологично естество пряко влияещи на развитието на тревните площи.

Употреба:  Разпръснете една опаковка върху – 2-5м2 след което прекопайте или фрезовайте, посейте семената и покрийте с компост. (за покриване на семената една опаковка е достатъчна за около 10м2)

Употреба: Насейте семената, покрийте с компост (една опаковка е достатъчна за около 10м2)

 

Характеристики

Реакция на средата (pH) 7.2 – 8.00
Минерален обогатител Yara Vera Amidas1кг/м3
Азот (N) 2.9%
Фосфор (P2O5) 0.87%
Калий (K2O) 2.14%
Магнезий (MgO) 1.2%
Електропроводимост (EC) ~1.69 мс/см
Структура 0-10мм
Плътност 350-400кг/м3
Суха субстанция  ~200кг/м3
Влажност 35-65%
Съдържание на соли 4.2г/л
Органично вещество 35.6% суха материя
Сухо вещество 63.2%
Съотношение въглерод/азот 9.9:1