Био компост за отглеждане на зеленчуци

Компостът се получава в резултат на аеробно високотемпературно разграждане на растителна биомаса. Подходящ е за био производство на зеленчуци тъй като съдържа всички необходими за растенията макро и микроелементи в органични усвоими  форми. Високото съдържание на хумус и микробиологичната активност на компоста спомагат за значително подобряване на характеристиките на почвата за продължителен период от време.

Употреба: Разпръснете една опаковка от компоста на площ 2-4м2 прекопайте или фрезовайте, след което можете да насадите зеленчуците. При вече насадени зеленчуци разпръснете компоста във вадите (една опаковка на 5-10м2) след което полейте обилно.

Не съдържа допълнително добавени минерални торове.
 
 
 
 

Характеристики

Реакция на средата (pH) 7.2 – 8.00
Органичен тор материя органика 1л/м3
Азот (N) мг/л 2.17%
Фосфор (P2O5) мг/л 0.87%
Калий (K2O) мг/л 2.14%
Магнезий (MgO) 1.2%
Електропроводимост (EC) ~1.69 мс/см
Структура 0-10мм
Плътност 350-400кг/м3
Суха субстанция  ~200кг/м3
Влажност 35-65%
Съдържание на соли 4.2г/л
Органично вещество 35.6% суха материя
Сухо вещество 63.2%
Съотношение въглерод/азот 9.9:1