Натурален бял торф

В градинарството по цял свят се използва бял торф. Все още не е открит сходен заместител на торфа и това продължава да бъде най-подходящата растежна среда за растенията. Високият дял на органични вещества, привличащ микрофлората необходима за усвояването на хранителните елементи и ускоряваща сокодвижението, високата порьозност, а от там и буферната способност, влагозадържането са само част от предимствата на торфа.

Натуралният бял торф може да бъде използван като суровина за производство на хранителни среди, за подобрение на почвата и в някои случаи като растежна среда за декоративни растения.

Нашият бял торф е от мъх Sphagnum Sp. Продуктът е бавно разградим с много добри характеристики относно въздушно, водно задържане и порьозност.

Продуктът е подходящ за приготвяне на хранителни среди за зеленчуци и декоративни растения, за разсадници, оранжерии и производство на открито. Това е широко използвана суровина за професионална употреба, несъдържаща дървени остатъци, пясък, плевели, радиоактивност и химикали.