TerraCottem – Тревни площи

За да се получи висококачествен тревен килим, трябва да бъдат взети под внимание редица фактори: почвеният строеж и структура, запасеността на хранителни вещества в почвата, рН, катион-обменият капацитет, климатичните условия, дрениращата способност, подходящи тревни видове, условията и начините на напояване.

Дали тревната площ е засята със семена, чимове или ризоми, зависи от условията на околната среда, времето и бюджета. Независимо дали са семена, чимове или ризоми, те трябва да бъдат с високо качество и трябва да се прилагат в подходящото време.

Идеалната почва за отглеждане на тревен килим е с добре балансирано количество хранителни вещества, въздух и вода. Глинестите почви са едни от най-плодородните. Въпреки това те са склонни към уплътняване и имат нисък процент на просмукване. Песъчливите почви има висока устойчивост срещу уплътняване и висока степен на просмукване. Техният нисък капацитет на задържане на вода и хранителни вещества може да бъде отстранен с използване на технологията за подобряване на почвата TerraCottem® Turf.


Използването на TerraCottem® Turf в почвата помага да се създадат и поддържат условия за много добро развитие на корените и буен растеж на тревата, за подобряване на аерацията на почвата, увеличаване на количеството на вода и хранителни вещества в почвата, както и значително намаляване на разходите, необходими за поддържане на тревата в перфектно състояние.

TerraCottem® Turf е подобрител на почвата, създаден специално за тревни площи, съдържащ растежни стимулатори, бавнодействащи комбинирани торове за трева, зеолит, водоабсорбиращи съполимери и хуминови киселини, предназначени за постигане на здрава тревна площ с висок стандарт и широка гама от преимущества.

Норма за засаждане на тревни площи и производство на чимове:

120 г на м2 или 600 г на м3 субстрат.

Разпръснете TerraCottem® Turf (TCT) на повърхността на почвата в препоръчаното количество с тороразпръсквачка или на ръка, или го смесете настрана с почва или субстрат (торф, компост и др.), който след това да нанесете в подготвяната площ.

Фрезовайте или прекопайте на дължината и ширината, за да смесите добре гранулите на дълбочина около 20 см в зоната на корените на тревата.

За наклонени терени използвайте права лопата или мотика, за да смесите продукта с почвата на дълбочина 20 см.

Подравнете и подгответе почвата за засяване на семената или засаждане на чимовете.

Насейте семената или поставете чимовете.

С гребло покрийте леко семената с почва.

Валирайте, за да уплътните леко семената.

Полейте грижливо.

Технологията за подобряване на почвата TerraCottem® е уникална комбинация от над 20 водопоглъщащи и обогатяващи компонента, чието действие заедно значително подобрява качеството на почвата и влагозадържащата й способност за здрав растеж на растенията.

С основната си формула, състояща се от растежни стимулатори за развитие на корените, торове, водопоглъщащи полимери и минерален носител, технологията за подобряване на почвеното плодородие TerraCottem® се използва в над 40 страни по света.  Професионалистите,  които искат да подобрят качеството и успеха в развитието на своите насаждения, като същевременно намалят честотата и обема на поливане избират TerraCottem®. TerraCottem ® Turf е създадена специално за тревни площи за голф, декорация и спортни терени. От основно значение за успеха на тази нова формулировка е добавянето на зеолит, 100% естествен минерал, който спомага за увеличаване плодородието на почвата и задържането на вода. Ползите от TerraCottem® са подсилени също и с включването на хуминови киселини, които имат изключителен положителен ефект върху почвената структура, капацитета за задържане на вода, устойчивостта на стрес по време на суша, усвояването на хранителни елементи и микробиологичната активност.

Как действа?

Първо, растежните стимулатори играят много важна роля в началната фаза на растеж на растенията.  Те активират клетъчното деление и удължаване на корените.

Подпомагат развитието на листата, производството на биомаса и насърчават корените да растат дори в условия на суша.

После групата на водоабсорбиращите полимери има широк обхват от водопоглъщащи и водоотдаващи свойства.

TerraCottem® Turf съдържа омержени (свързани) водопоглъщащи съполимери на акриламид и акрилова киселина, частично неутрализирани от соли на калий и амоняк, които имат свойството да абсорбират и съхраняват на водата в основата на корените, която обикновено се губи от изпаряване и просмукване. В резултат се постига оптимизиране на водните ресурси и намаляване на обема и честотата на необходимостта от напояване с до 50 на сто. Съхранената  вода е на разположение на растението, което има достъп до нея  чрез своите коренови власинки, така влагата се поддържа в зоната на корените за по-дълъг период от време. В суха форма съполимерите са бели, кристални гранули. При контакт с вода, гранулите набъбват бързо като абсорбират  водата и хранителните вещества, превръщайки се в гелоподобна маса. Всеки съполимер е в състояние да съхранява водата в количество многократно по-голямо от собственото си тегло в сухо състояние.

Съполимерите в TerraCottem® Turf  имат ниска чувствителност към електролити, което осигурява многобройни цикли на овлажняване и изсушаване. Съполимерите са активни за период от осем години.

Внимателно подбраните торове с магнезий осигуряват балансирано хранене на тревата, в резултат се осигурява бърза кълняемост и вкореняване. С цел по-нататъшно повишаване на микробиологичната активност към тази формула са добавени и хуминови киселини.  Хуминовите киселини са естествени  съставки в почвата, но тяхното присъствие, особено в пясъчният слой на кореновата зона на тревните площи на спортни терени, е ограничено. Те имат много предимства: подобряване на структурата на почвата, по-добър капацитет на задържане на влага и устойчивост на стрес от засушаване, помагат за увеличаване на лесноусвоими микро- и макроелементи и способността да образуват хелати, които могат напълно да се усвояват от растенията.

И накрая,  синергията е пълна с новият минерален носител на TerraCottem® Turf – зеолит, избран поради  химико-физичните си свойства и характеристики, позволявайки хомогенно разпределение на всички компоненти. Зеолитът е известен и с много висок капацитет на катионенобмен, йонният обмен между почвата и почвеният разтвор – представлява способността на почвата да задържа хранителните вещества и предотвратява просмукването им извън корените.

За повече информация: www.terracottem.com