Естествен зеолит

Стойност на катионен обменен капацитет, mg. Eqv/100гр. – мин. 150

Съдържание на влага при 60Cº – 15 %

Съдържание на клиноптиолит – мин. 85%

Фракции: 0-08; 0.8-2.5; 2.5-5.0 мм.

Опаковка: LDP торби 5 кг; хартиени торби – 25 кг; биг бег 1000 кг.
 
 
 
 
 
 

Зеолитът е естествен силикатен минерал с микропори, които имат свойството да задържат в себе си определени вещества а да пропускат други. Едно от многото приложения на този уникален минерал е в селското стопанство, като подобрител на почвите и почвените субстрати, при засаждане и пикиране на разсади и различни растения, включително декоративна иглолистна растителност плодни дървета и храсти, зеленчуци, зърнени култури, градински цветя, цветя, билки и други растения, тревни площи, за направата на професионални субстрати за оранжерийно производство, хидропонно отглеждане на растения. Използването на зеолит при засаждането на плодни или декоративни дървета и храсти оказва изключителен ефект върху и растежа, спомага за по-бързото вкореняване, а нарастването е почти два пъти по-бързо. Използването на зеолита като филтър в аквариумите спомага чувствително да се подобрят качеството и характеристиките на водата. Йоннобменните свойства на зеолита извличат и очистват водата от катионите на различни метали и амоний, образувани в резултат на жизнената дейност на рибите и растенията в аквариума. Съвкупността от високи филтриращи и йонообменящи свойства, ниската цена, лесната и продължителна употреба правят естественият зеолит без аналог в очистването на водите на аквариуми и басейни.

Предимства на зеолита са:

добри физически свойства – не се уплътнява, висока хигроскопичност и адсорбция в резултат на развита система от канали и пори, голям йонообменен капацитет (до 160 mg eqv/100 гр. зеолит), поглъща амониевите йони и хранителни вещества, екологично чист естествен материал, подходящ за добавяне в почвата. Много добри резултати се постигат чрез смесване на зеолит с хумус, торф, оборска тор и др.

Добавянето на зеолит идеално аерира почвата, способства развитието на  коренова система и еднаквото развитие на всички растения, задържа влагата в зоната на корените до 40-70% от теглото си, действа като резервоар за съхранение на хранителни вещества: нитрати, фосфати, калий, микроелементи – най – важните компоненти за здравето и растежа на растенията. Зеолитът задържа хранителните вещества в своята пореста структура  докато корените на растенията не ги усвоят. Азотът усвоен  от зеолита, не е се разтваря във вода и не се измива от дъжда продължителен период от време. Зеолита намалява използването торове особено азот,  подобрява с 20-40%  усвояването на хранителните елементи.

Норми на употреба:

За увеличаване на аерацията на почвата и добивите в градината, е желателно добавянето на 30-70кг. зеолит на 100м2. след което се прекопава на 15-20см.

При изграждане на тревни площи до 150кг. Зеолит на 100м2.

Тъй като естествения зеолит в сухо състояние е бледо зелен, а влажен по тъмен, може  да се използва и за вече изградени тревни площи 15-30кг на 100м2.

За домашни цветя: премахнете горния слой почва поставете 50-100гр. зеолит за всеки литър от обема на саксията, и размесете добре, след което покрийте с торфен субстрат.

При приготвяне на торфени и почвени субстрати 100-200гр. зеолит за всеки обемен литър се смесват до получаването на хомогенна маса. Като дренаж: поставете на дъното на съда  150-250гр. за всеки литър от обема на саксията.

Засаждане на дървета: Покрийте дъното на дупката с около 1-2см. зеолит, размесете с почвата, полейте обилно, поставете дървото и покрийте с  почва.

При използване като пълнеж на филтри за аквариуми да се подменя на всеки два месеца.

Чистият зеолит е незаменима среда за засяване и покълване на семена от кактуси.

Въздействието на зеолита като подобрител на почвата може да се проявява до 10 години в зависимост от почвените характеристики и особеностите на агротехниката