Експандиран Вермикулит

Вермикулитът е естествен минерал от групата на Хидрослюдите, който се образува в земните недра. След обработка при температура 1000 0C  се превръща в лек порест материал. Той е инертен, химически и биологически стабилен, стерилен.  Благодарение на съдържанието на микроелементи като: калций, магнезий, калий, желязо и силиций,  вермикулитът е естествен биостимулант за растежа на растенията.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опаковки: 10л и 100л

Обемна маса: 80-100кг/м3
Фракция: 5-15мм
pH – 7
Не съдържа азбест

Свойства:

С високото си свойство на сорбция и въздушен капацитет, вермикулитът е отличен регулатор на влажността и влияе положително върху развитието на корените.

В почвените смеси се добавя  с цел поддържане на оптимални условия на почвената влага, въздушен капацитет и топлинен баланс, създавайки  благоприятни условия за хранене на растенията.

Благодарение на порестата си структура,  гранулите му веднага поемат влагата и хранителните вещества (100гр поглъщат около 400мл вода) катo ги отдават постепенно на растенията.

Използването на вермикулит като компонент до (40%) в субстратите  значително подобрява дренажните свойства на сместа, увеличава порьозността и рохкавостта, предотвратява запечатването  и уплътняваното на почвата,  предпазва корените от резки температурни колебания..

Предпазва корените от загниване поради свръх напояване като същевременно задържа влагата, докато корените не я усвоят.

За разлика от агроперлита, задържа влагата за по-дълго време.

Благодарение на отличните ситоплоизолационни свойства, той създава благоприятна среда за съхранение на луковици, грудки и коренища.

Притежава висок йонообменен  капацитет като задържа положително заредените йони на калий, магнезий и други микроелементи внасяни с торенето, които отдавапостепенно на растенията.

Значително подобрява структурата и аерацията на тежки глинести почви и влагозадържащия капацитет на леки песъчливи почви.

Благодарение на неутралното си  pH може до известна степен да намали киселинността на почвата и да забави процеса на засоляване

Особено подходящ при изграждане на тревни площи, тъй като ги предпазва от преовлажняване или прекалено изсушаване.

Поради ниската си топлопроводност, понижава риска от измръзване на кореновата система на многогодишните растения.

При излишно наторяване, вермикулитът абсорбира микро- и макроелементите,  като същевременно намалява загубите на амониев и нитратен азот.

Норми на употреба:

За увеличаване на влагозадържането в торфени субстрати добавете 20-40 % вермикулит.

В субстрати за бонсаи до 50%.

За изграждане на тревни площи: до 5л вермикулит на м2 .

В оборска тор, компост, хумус до 20%.

За подобряване на почвата в градината около 2-5л м2.

При използването на вермикулит като дренаж: поставете на дъното на саксията около 100-200мл вермикулит за всеки литър от обема на саксията.

За съхраняване на луковици, семена и коренища, посадъчния материал се покрива с от 2 до 3 см вермикулит, като така той е защитен от резки температурни колебания загниване и преждевременно покълване.

Вермикулитът е особено подходящ като среда или добавка в субстратите за терариуми, инкубатори и аквариуми.