Вулканична лава

ЕСТЕСТВЕН НЕОБРАБОТЕН  МИНЕРАЛ

Вулканичната лава се образува от експлозивни вулканични изригвания, образувани след принудително раздуване на газовете, разтворени в химичния си състав от киселината на лавата. Бързото охлаждане на магмата предотвратява кристализацията и, като поглъща вътрешните газове и образува повече допълнителни минерали. По време на втвърдяването, парите в магмата внезапно се освобождават, предизвиквайки увеличаване на обема на магмата. По време на тази фаза на бързо охлаждане се получават различия във физическата структура, което води до създаването на различни инертни вулканични материали.

Вулканичната лава е образувана от магма с по-ниско съдържание на силиций. По-малкият вискозитет и забавеното охлаждане на лавата спомагат за избягването на определено количество магмени газове. Харкатеристиките на лавата като абсолютна чистота, порьзност, леко тегло, голям катионнобменен капцитет, високо съдържание на естествени микроелемнти, дренажни свойства и висок декоративен ефект я правят предпочитана минерална суровина и  добавка в градинарството, акваристиката, аранжирането и др.

Приложения:

За подобряване на дренажните характеристики и увеличаване на въздушният капацитет в торфените субстрати за декоративни растения – до 10% от субстрата
За увеличаване на въздушния капацитет на тежки песъчливи почви, компост и базирани на тях субстрати до 15% от обема на субстрата.
Като органичен биостимулант и носител на микро и макроелементи до 10% от субстрата.
За подобряване на почвата в градината 3-5л на м2
Като дренаж в саксиите с декоративни растения и зеленчуци 200-300мл лава за всеки литър от обема на саксията.
За създаване на идеална среда за развитието на корените.
В аквариуми и терариуми.
Изключително подходяща в субстратите за катуси и бонсаи.
Като добавка в субстратите за орхидеи.
При изграждане на тревни площи и покривни градини.
За създаване на неповторим декоративен ефект.

Характеристики:

pH – 7
SiO2 56 %
Al2O3 16,5 %
K2O 4,9 %
Fe2O3 6,5 %
CaO 8,8 %
Na2O 2,2 %
TiO2 0,8 %
MgO 3,1 %
Абсорбция – около 10мл вода на 100мл лава
Катионнообменен капацитет – 18meq – 100г