Естествени минерали
 

Биоцвет ЕООД предлага на своите клиенти естествени минерални подобрители за почва.

Агроперлит
Обемна маса: кг/м3 ~160
Зърнометричен състав: 0.63 до 4 мм.
Опаковки: в 5 и 100 литрови LDP торби.
Агроперлитът притежава редица качества, които го правят незаменим подобрител на почвите при оранжерийното и полско производство на цветя, разсади и зеленчуци, както и като добавка в почвени и торфени субстрати. Агроперлита е химически инертен, създава стерилна среда, и улеснява доставката на хранителни вещества  в растенията.

Приложение:
За поникване на семена и вкореняване на резници.
Използването на агроперлита като компонент (до 40%) в почвените смеси позволява значително да се подобрят характеристиките на субстратите. Повишава порьозността, рохкавостта, въздушната проницаемост.

Предотвратява запечатването, уплътняването на почвата и образуването напочвена кора. Притежава висока абсорбираща способност, 100гр. перлит поематдо 400мл. вода, която отдават постепенно на растенията. Предпазва корените от загниване в следствие на прекомерно напояване. Благодарение на капилярното разпространение на влагата почвата се овлажнява постепенно. Агроперлита е благоприятна среда за съхранение на луковици, грудки, коренища и т.н. Посадъчният материал се разстила на слоеве като се покрива с от 2 до 7см. сух перлит, така те са защитени от загниване, температурни колебания и преждевременно покълване. Поради неутралното си pH агроперлита  помага за намаляване на киселинността на почвата и забавя процеса на засоляване на почвите. В следствие на почти идеалния въздушно-воден баланс подобрява структурата на почвата, предотвратява нейното уплътняване. Осигурява равномерно разпределение на кореновата система. Положителният ефект от използването на агроперлита в градината се запазва в продължение на няколко години при многократно прекопаване на почвата до неговото пълно разлагане.
Естествен зеолит
Стойност на катионен обменен капацитет, mg. Eqv/100гр. – мин. 150
Съдържание на влага при 60Cº - 15 %
Съдържание на клиноптиолит – мин. 85%
Фракции: 0-08; 0.8-2.5; 2.5-5.0 мм.
Опаковка: LDP торби 5 кг; хартиени торби - 25 кг; биг бег 1000 кг.

Зеолитът е естествен силикатен минерал с микропори, които имат свойството да задържат в себе си определени вещества а да пропускат други. Едно от многото приложения на този уникален минерал е в селското стопанство, като подобрител на почвите и почвените субстрати, при засаждане и пикиране на разсади и различни растения, включително декоративна иглолистна растителност плодни дървета и храсти, зеленчуци, зърнени култури, градински цветя, цветя, билки и други растения, тревни площи, за направата на професионални субстрати за оранжерийно производство, хидропонно отглеждане на растения. Използването на зеолит при засаждането на плодни

ли декоративни дървета и храсти оказва изключителен ефект върху и растежа, спомага за по-бързото вкореняване, а нарастването е почти два пъти по-бързо. Използването на зеолита като филтър в аквариумите спомага чувствително да се подобрят качеството и характеристиките на водата. Йоннобменните свойства на зеолита извличат и очистват водата от катионите на различни метали и амоний, образувани в резултат на жизнената дейност на рибите и растенията в аквариума. Съвкупността от високи филтриращи и йонообменящи свойства, ниската цена, лесната и продължителна употреба правят естественият зеолит без аналог в очистването на водите на аквариуми и басейни. 

Предимства на зеолита са:
добри физически свойства – не се уплътнява, висока хигроскопичност и адсорбция в резултат на развита система от канали и пори, голям йонообменен капацитет (до 160 mg eqv/100 гр. зеолит), поглъща амониевите йони и хранителни вещества, екологично чист естествен материал, подходящ за добавяне в почвата. Много добри резултати се постигат чрез смесване на зеолит с хумус, торф, оборска тор и др.
Добавянето на зеолит идеално аерира почвата, способства развитието на  коренова система и еднаквото развитие на всички растения, задържа влагата в зоната на корените до 40-70% от теглото си, действа като резервоар за съхранение на хранителни вещества: нитрати, фосфати, калий, микроелементи – най - важните компоненти за здравето и растежа на растенията. Зеолитът задържа хранителните вещества в своята пореста структура  докато корените на растенията не ги усвоят. Азотът усвоен  от зеолита, не е се разтваря във вода и не се измива от дъжда продължителен период от време. Зеолита намалява използването торове особено азот,  подобрява с 20-40%  усвояването на хранителните елементи.


Норми на употреба:
За увеличаване на аерацията на почвата и добивите в градината, е желателно добавянето на 30-70кг. зеолит на 100м2. след което се прекопава на 15-20см.
При изграждане на тревни площи до 150кг. Зеолит на 100м2.
Тъй като естествения зеолит в сухо състояние е бледо зелен, а влажен по тъмен, може  да се използва и за вече изградени тревни площи 15-30кг на 100м2.
За домашни цветя: премахнете горния слой почва поставете 50-100гр. зеолит за всеки литър от обема на саксията, и размесете добре, след което покрийте с торфен субстрат.
При приготвяне на торфени и почвени субстрати 100-200гр. зеолит за всеки обемен литър се смесват до получаването на хомогенна маса. Като дренаж: поставете на дъното на съда  150-250гр. за всеки литър от обема на саксията.
Засаждане на дървета: Покрийте дъното на дупката с около 1-2см. зеолит, размесете с почвата, полейте обилно, поставете дървото и покрийте с  почва.
При използване като пълнеж на филтри за аквариуми да се подменя на всеки два месеца.
Чистият зеолит е незаменима среда за засяване и покълване на семена от кактуси.

Въздействието на зеолита като подобрител на почвата може да се проявява до 10 години в зависимост от почвените характеристики и особеностите на агротехниката.

Експандиран Вермикулит

Вермикулитът е естествен минерал от групата на Хидрослюдите, който се образува в земните недра. След обработка при температура 1000 0C  се превръща в лек порест материал. Той е инертен, химически и биологически стабилен, стерилен.  Благодарение на съдържанието на микроелементи като: калций, магнезий, калий, желязо и силиций,  вермикулитът е естествен биостимулант за растежа на растенията.
Опаковки: 10л и 100л
Обемна маса: 80-100кг/м3
Фракция: 5-15мм
pH – 7
Не съдържа азбест

Свойства:

 • С високото си свойство на сорбция и въздушен капацитет, вермикулитът е отличен регулатор на влажността и влияе положително върху развитието на корените.
 • В почвените смеси се добавя  с цел поддържане на оптимални условия на почвената влага, въздушен капацитет и топлинен баланс, създавайки  благоприятни условия за хранене на растенията.
 • Благодарение на порестата си структура,  гранулите му веднага поемат влагата и хранителните вещества (100гр поглъщат около 400мл вода) катo ги отдават постепенно на растенията.
 • Използването на вермикулит като компонент до (40%) в субстратите  значително подобрява дренажните свойства на сместа, увеличава порьозността и рохкавостта, предотвратява запечатването  и уплътняваното на почвата,  предпазва корените от резки температурни колебания..
 • Предпазва корените от загниване поради свръх напояване като същевременно задържа влагата, докато корените не я усвоят. 
 • За разлика от агроперлита, задържа влагата за по-дълго време.
 • Благодарение на отличните ситоплоизолационни свойства, той създава благоприятна среда за съхранение на луковици, грудки и коренища.
 • Притежава висок йонообменен  капацитет като задържа положително заредените йони на калий, магнезий и други микроелементи внасяни с торенето, които отдавапостепенно на растенията.
 • Значително подобрява структурата и аерацията на тежки глинести почви и влагозадържащия капацитет на леки песъчливи почви.
 • Благодарение на неутралното си  pH може до известна степен да намали киселинността на почвата и да забави процеса на засоляване.
 • Vardenafil Generika Bestellen! Exclusive offers  Vardenafil is used for: Treating erectile dysfunction (ED). It may also be used for other conditions as determined by your doctor. Vardenafil is a phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. It works by helping to increase blood flow into the penis during sexual stimulation. This helps you to achieve and maintain an erection

  Vardenafil rezeptfrei schweiz cheap viagra buy online Cialis online apotheke rezeptfrei vardenafil wo kaufen sie buy real viagra online cheap. Buy viagra online cheap usa vardenafil online kaufen where to buy generic cymbalta levitra generika vardenafil. Where can you buy viagra in mexico generic viagra us pharmacy vardenafil generika rezeptfrei vardenafil in holland kaufen. Vardenafil generika can you get viagra in mexico buy generic propecia 5mg online buy viagra cheap australia generika vardenafil 20mg buy cheap viagra online us. Buy viagra cheap online australia augmentin over the counter usa buy cheap generic propecia can you purchase viagra over the counter in mexico 100mg sildenafil citrate and 60mg dapoxetine. Buy viagra cheap canada vardenafil kaufen schweiz buy generic propecia uk buy vardenafil 10 mg dapoxetine 60mg sildenafil citrate 100mg where to buy cheap viagra uk. Vardenafil kaufen deutschland vardenafil generika kaufen generic viagra online mexico vardenafil 10 mg rezeptfrei vardenafil 10 mg kaufen buy viagra online cheap canada. Buy generic propecia 1mg where to buy viagra for cheap can you get viagra over the counter in mexico where to buy generic propecia where can you buy genuine viagra cheap. Buy generic cymbalta online vardenafil kaufen rezeptfrei Buy cialis super active online generic viagra names mexico viagra from mexico pharmacy. Vardenafil rezeptfrei kaufen can i buy viagra from mexico where to buy real viagra cheap generic viagra mexico levitra generika vardenafil. Can viagra be bought in mexico vardenafil generico italia vardenafil kaufen in der schweiz can you buy generic cymbalta sildenafil citrate 100mg with dapoxetine 60mg. Viagra in mexico pharmacy purchase viagra mexico vardenafil generika 60mg vardenafil generika bestellen buy propecia generic online. Viagra in mexico cost vardenafil kaufen nachnahme vardenafil kaufen in der schweiz vardenafil generika 60mg can you purchase viagra in mexico. Can i buy viagra over the counter in mexico where can i buy generic cymbalta buy generic propecia online uk. Vardenafil kaufen schweiz vardenafil kaufen rezeptfrei can you buy viagra mexico levitra vardenafil rezeptfrei Acyclovir buy online. Where to buy viagra online cheap vardenafil rezeptfrei deutschland vardenafil generika wirkung ist vardenafil rezeptfrei. Buy viagra cheap in usa can i buy generic cymbalta is viagra bought in mexico safe buy generic propecia online canada buy generic propecia 1mg online. Where to buy cheap generic viagra purchase viagra in mexico vardenafil 20mg kaufen vardenafil rezeptfrei deutschland generic viagra mexico pharmacy. Vardenafil 20 mg buy vardenafil günstig kaufen buy generic cymbalta canada buy generic propecia australia where can i buy viagra online cheap. Buy viagra cheap usa vardenafil generika-preisvergleich sildenafil citrate 100mg dapoxetine 60mg buy generic propecia online cheap vardenafil rezeptfrei kaufen.

  IndioVardenafil Keego HarborKennett SquareBrainerdSelma
  AltenbergHeiligenhafenHalleRedcliffeHartenstein
  Rio Vista