Естествени минерали
 

Биоцвет ЕООД предлага на своите клиенти естествени минерални подобрители за почва.

Агроперлит
Обемна маса: кг/м3 ~160
Зърнометричен състав: 0.63 до 4 мм.
Опаковки: в 5 и 100 литрови LDP торби.
Агроперлитът притежава редица качества, които го правят незаменим подобрител на почвите при оранжерийното и полско производство на цветя, разсади и зеленчуци, както и като добавка в почвени и торфени субстрати. Агроперлита е химически инертен, създава стерилна среда, и улеснява доставката на хранителни вещества  в растенията.

Приложение:
За поникване на семена и вкореняване на резници.
Използването на агроперлита като компонент (до 40%) в почвените смеси позволява значително да се подобрят характеристиките на субстратите. Повишава порьозността, рохкавостта, въздушната проницаемост.

Предотвратява запечатването, уплътняването на почвата и образуването напочвена кора. Притежава висока абсорбираща способност, 100гр. перлит поематдо 400мл. вода, която отдават постепенно на растенията. Предпазва корените от загниване в следствие на прекомерно напояване. Благодарение на капилярното разпространение на влагата почвата се овлажнява постепенно. Агроперлита е благоприятна среда за съхранение на луковици, грудки, коренища и т.н. Посадъчният материал се разстила на слоеве като се покрива с от 2 до 7см. сух перлит, така те са защитени от загниване, температурни колебания и преждевременно покълване. Поради неутралното си pH агроперлита  помага за намаляване на киселинността на почвата и забавя процеса на засоляване на почвите. В следствие на почти идеалния въздушно-воден баланс подобрява структурата на почвата, предотвратява нейното уплътняване. Осигурява равномерно разпределение на кореновата система. Положителният ефект от използването на агроперлита в градината се запазва в продължение на няколко години при многократно прекопаване на почвата до неговото пълно разлагане.
Естествен зеолит
Стойност на катионен обменен капацитет, mg. Eqv/100гр. – мин. 150
Съдържание на влага при 60Cº - 15 %
Съдържание на клиноптиолит – мин. 85%
Фракции: 0-08; 0.8-2.5; 2.5-5.0 мм.
Опаковка: LDP торби 5 кг; хартиени торби - 25 кг; биг бег 1000 кг.

Зеолитът е естествен силикатен минерал с микропори, които имат свойството да задържат в себе си определени вещества а да пропускат други. Едно от многото приложения на този уникален минерал е в селското стопанство, като подобрител на почвите и почвените субстрати, при засаждане и пикиране на разсади и различни растения, включително декоративна иглолистна растителност плодни дървета и храсти, зеленчуци, зърнени култури, градински цветя, цветя, билки и други растения, тревни площи, за направата на професионални субстрати за оранжерийно производство, хидропонно отглеждане на растения. Използването на зеолит при засаждането на плодни

ли декоративни дървета и храсти оказва изключителен ефект върху и растежа, спомага за по-бързото вкореняване, а нарастването е почти два пъти по-бързо. Използването на зеолита като филтър в аквариумите спомага чувствително да се подобрят качеството и характеристиките на водата. Йоннобменните свойства на зеолита извличат и очистват водата от катионите на различни метали и амоний, образувани в резултат на жизнената дейност на рибите и растенията в аквариума. Съвкупността от високи филтриращи и йонообменящи свойства, ниската цена, лесната и продължителна употреба правят естественият зеолит без аналог в очистването на водите на аквариуми и басейни. 

Предимства на зеолита са:
добри физически свойства – не се уплътнява, висока хигроскопичност и адсорбция в резултат на развита система от канали и пори, голям йонообменен капацитет (до 160 mg eqv/100 гр. зеолит), поглъща амониевите йони и хранителни вещества, екологично чист естествен материал, подходящ за добавяне в почвата. Много добри резултати се постигат чрез смесване на зеолит с хумус, торф, оборска тор и др.
Добавянето на зеолит идеално аерира почвата, способства развитието на  коренова система и еднаквото развитие на всички растения, задържа влагата в зоната на корените до 40-70% от теглото си, действа като резервоар за съхранение на хранителни вещества: нитрати, фосфати, калий, микроелементи – най - важните компоненти за здравето и растежа на растенията. Зеолитът задържа хранителните вещества в своята пореста структура  докато корените на растенията не ги усвоят. Азотът усвоен  от зеолита, не е се разтваря във вода и не се измива от дъжда продължителен период от време. Зеолита намалява използването торове особено азот,  подобрява с 20-40%  усвояването на хранителните елементи.


Норми на употреба:
За увеличаване на аерацията на почвата и добивите в градината, е желателно добавянето на 30-70кг. зеолит на 100м2. след което се прекопава на 15-20см.
При изграждане на тревни площи до 150кг. Зеолит на 100м2.
Тъй като естествения зеолит в сухо състояние е бледо зелен, а влажен по тъмен, може  да се използва и за вече изградени тревни площи 15-30кг на 100м2.
За домашни цветя: премахнете горния слой почва поставете 50-100гр. зеолит за всеки литър от обема на саксията, и размесете добре, след което покрийте с торфен субстрат.
При приготвяне на торфени и почвени субстрати 100-200гр. зеолит за всеки обемен литър се смесват до получаването на хомогенна маса. Като дренаж: поставете на дъното на съда  150-250гр. за всеки литър от обема на саксията.
Засаждане на дървета: Покрийте дъното на дупката с около 1-2см. зеолит, размесете с почвата, полейте обилно, поставете дървото и покрийте с  почва.
При използване като пълнеж на филтри за аквариуми да се подменя на всеки два месеца.
Чистият зеолит е незаменима среда за засяване и покълване на семена от кактуси.

Въздействието на зеолита като подобрител на почвата може да се проявява до 10 години в зависимост от почвените характеристики и особеностите на агротехниката.

Експандиран Вермикулит

Вермикулитът е естествен минерал от групата на Хидрослюдите, който се образува в земните недра. След обработка при температура 1000 0C  се превръща в лек порест материал. Той е инертен, химически и биологически стабилен, стерилен.  Благодарение на съдържанието на микроелементи като: калций, магнезий, калий, желязо и силиций,  вермикулитът е естествен биостимулант за растежа на растенията.
Опаковки: 10л и 100л
Обемна маса: 80-100кг/м3
Фракция: 5-15мм
pH – 7
Не съдържа азбест

Свойства:

 • С високото си свойство на сорбция и въздушен капацитет, вермикулитът е отличен регулатор на влажността и влияе положително върху развитието на корените.
 • В почвените смеси се добавя  с цел поддържане на оптимални условия на почвената влага, въздушен капацитет и топлинен баланс, създавайки  благоприятни условия за хранене на растенията.
 • Благодарение на порестата си структура,  гранулите му веднага поемат влагата и хранителните вещества (100гр поглъщат около 400мл вода) катo ги отдават постепенно на растенията.
 • Използването на вермикулит като компонент до (40%) в субстратите  значително подобрява дренажните свойства на сместа, увеличава порьозността и рохкавостта, предотвратява запечатването  и уплътняваното на почвата,  предпазва корените от резки температурни колебания..
 • Предпазва корените от загниване поради свръх напояване като същевременно задържа влагата, докато корените не я усвоят. 
 • За разлика от агроперлита, задържа влагата за по-дълго време.
 • Благодарение на отличните ситоплоизолационни свойства, той създава благоприятна среда за съхранение на луковици, грудки и коренища.
 • Притежава висок йонообменен  капацитет като задържа положително заредените йони на калий, магнезий и други микроелементи внасяни с торенето, които отдавапостепенно на растенията.
 • Значително подобрява структурата и аерацията на тежки глинести почви и влагозадържащия капацитет на леки песъчливи почви.
 • Благодарение на неутралното си  pH може до известна степен да намали киселинността на почвата и да забави процеса на засоляване.
 • Особено подходящ при изграждане на тревни площи, тъй като ги предпазва от преовлажняване или прекалено изсушаване.  
 • Поради ниската си топлопроводност, понижава риска от измръзване на кореновата система на многогодишните растения.
 • При излишно наторяване, вермикулитът абсорбира микро- и макроелементите,  като същевременно намалява загубите на амониев и нитратен азот.
 • Норми на употреба:

  • За увеличаване на влагозадържането в торфени субстрати добавете 20-40 % вермикулит.
  • В субстрати за бонсаи до 50%.
  • За изграждане на тревни площи: до 5л вермикулит на м2 .
  • В оборска тор, компост, хумус до 20%.
  • За подобряване на почвата в градината около 2-5л м2.
  • При използването на вермикулит като дренаж: поставете на дъното на саксията около 100-200мл вермикулит за всеки литър от обема на саксията.
  • За съхраняване на луковици, семена и коренища, посадъчния материал се покрива с от 2 до 3 см вермикулит, като така той е защитен от резки температурни колебания загниване и преждевременно покълване.
  • Вермикулитът е особено подходящ като среда или добавка в субстратите за терариуми, инкубатори и аквариуми.