Торф
 
Бял торф

100% бял торфен мъх (Sphagnum sp). Натуралният  бял торф може да се използва като суровина за производството на растежни среди, за подобрител на почвата, а понякога и като хранителна среда за растения. Продуктът е бавно разградим с много добри характеристики относно въздушно, водно задържане и порьозност. Продуктът е подходящ за приготвяне на хранителни среди за зеленчуци и декоративни растения, за разсадници, оранжерии, производство на открито. Това е широко използвана суровина за професионална употреба.

● Бял Sphagnum Sp. Торфен мъх 100%
● EC 40-80 µS/cm (20ºC)
● Ph (H2O) 2,8 – 3,8
● Влажност 35-55%
● Суха субстанция: ~ 80 г/л.
● Не съдържа дървени остатъци и пясък; семена, радиоактивност и химикали.
● Степен на разлагане спрямо скалата на Вон Пост H1 – H3.
● Концентрация на разтворими елементи: N 8-20 мг/л; P 3-7мг/л; K 0,8-2,2мг/л;
● Съдържание на органична материя мин. 95%
● Солно съдържание: 0,05-0,10 г/л
● Пепелно съдържание макс. 5%
● Абсорбция: 7-10 пъти от собственото си суха маса.
● Приблизително тегло: 150-200 кг/м3

Пакетираният торф е пресят преди опаковането. Стандартните фракции са: 0-40, 0-6, 6-20, 20-40 мм. Насипният торф не се пресява.
обем (л): 150, 200, 250, 300, 6000 и насипен.

Торф  0-5 мм. а>
бял торф 0-5 mm
Торф 0-6  мм. а>
бял торф 0-6 mm
Торф  0-20 мм. а>
бял торф 0-20 mm
Торф  6-20 мм. а>
бял торф 6-20 mm
Торф 0-40 мм. а>
бял торф 0-40 mm
Торф 5-25 мм. а>
бял торф 5-25 mm
Торф 10-25 мм. а>
бял торф 10-25 mm
Торф  20-40 мм. а>
бял торф 20-40 mm
 
Черен торф

100% черен торф. Това е низинен торф, средно разградим, поради което структурата му е относително фина. Продуктът е подходящ за производството на хранителни среди за зеленчуци и декоративни растения; за разсадници, оранжерии, полско производство.
Това е широко използван материал за професионална употреба.

● Блатен торф (черен торф от Carex sp., Fuscum sp., grasses, Sphagnum sp.)
● EC 80-µS/cm (20C)
● pH (H2O) 5.0-5.5
● Структура: опакован торф: 0-6 или 6-20 мм. Насипният торф се доставя непресят.
● Влажност: 50-65%
● Суха субстанция: 130 г/л.
● Не съдържа плевели, радиоактивност и х